Företagspresentation

Affärsidé
Vårt grundläggande mål är att arbeta i nära samarbete med er som kund och finnas till som en resurs vid alla sorters IT-frågor. Allt från enklare supportärenden till större och mer avancerade projekt. Vi jobbar hela tiden för att utöka och bredda vår kunskap, detta för att göra det möjligt att erbjuda er som kunds behov av helhetslösningar men också den spetskompetens som krävs i dagens alltmer avancerade IT-miljöer.

Vårt mål att etablera oss i Västra Götalands län och vi har en stor bredd av kunder inom olika verksamhetstyper. För att nämna några har vi kunder inom producerande industrier, försäljning och vårdmottagningar.

Vi strävar hela tiden efter att ha en nära relation till er som kund. Detta för lära känna just er verksamhet, så att vi kan hjälpa er med att hitta just det stöd ni behöver.

Våra huvudsakliga verksamhetsområden:

  • – Konsultation
  • – Försäljning av datautrustning
  • – Service och Support
  • – Tjänstebaserade Abonnemangstjänster
  • – Hosting
  • – Utbildningar

Produkter och tjänster
Vi har genom åren arbetat med ett flertal produkter ute på marknaden och har de senare åren gjort ett strategiskt beslut om att välja vissa marknadsledande partners inom specifika segment för att just ni ska få det bästa ur er IT-miljö. Inom operativsystem och serverprogramvara för infrastruktur är det övergripande Microsoft som vi arbetar med. Flertalet av våra konsulter innehar en Microsoft certifiering och vissa är även systemingenjörer inom Microsoft för att kunna erbjuda ännu djupare kompetens. Detta har resulterat i att vi idag är en Microsoft Certifierad Partner. Mycket tack vare vår bakgrund som utbildningsföretag och det personliga engagemanget från våra konsulter.

Ett annat viktigt strategiskt val för företagen har varit valet av datautrustning för era klientdatorer och servrar. Vi har valt att samarbeta med Dell och HP som huvudleverantörer för detta ändamål och det har gett oss mycket väl kännedom om deras produktsortiment och kontaktvägar för att säkra snabba leveranser, hög servicegrad och bra kvalitet. Andra viktiga partners är Symantec för säkerhet och kontinuitetsprodukter samt Cisco för nätverk och brandväggar.

Vi har även under åren uppmärksammat ett behov hos många av våra kunder att man vill lägga vissa typer av IT-relaterade tjänster någon annanstans. Vi levererar därför flertalet tjänstebaserade mjukvarulösningar, ofta förkortat SaaS (Software-as-a-Service). Det är en produktform som blir allt vanligare runt om i värden. Syftet med SaaS är att erbjuda verksamheter ett alternativ till att själva behöva äga all IT-infrastruktur och istället för att köpa in och underhålla egna system. För att tillgodose er som kunds önskemål har vi helt enkelt ett abonnemang där vi både äger och sköter tjänstens underliggande resurser. Detta innefattar enklare webbplatser och skräppostfiltrering till att vi underhåller hela servrar och system. Vi erbjuder våra kunder en hög tillgänglighet i denna typ av tjänster då vi har tillgång till dubbla datacenter som har full redundans mellan varandra.

Företagspresentation
Vi har under de senaste åren breddat men också spetsat kompetensen ytterligare. Detta är ett led i att vi alltid vill ligga i framkant och kunna erbjuda den spetskompetens som krävs men också nödvändig bredd för att kunna tillgodo se er som kunds önskemål och förväntningar.

Under januari 2009 skedde ett generationsskifte då Jan-Eric Thelin lämnade över VD-posten till Henrik Garpenrud.

I början av 2011 genomgick Henrik Garpenrud utbildning och certifiering vid Microsofts huvudkontor i Redmond USA. Efter en rad av både teoretiska och praktiska prov kunde till slut Henrik titulera sig Microsoft Certified Master | Exchange Server 2010. Detta är en certifiering som endast ett fåtal i världen kan titulera sig. Vi är oerhört stolta att från ett så litet företag och från en så liten stad, kunna stoltsera med Exchange konsultation och kunskap i absoluta världsklass.

Hela organisationen består av kompetent personal och målmedvetna konsulter som alla värnar om att ge bästa service till er som kund.

Vi har sedan 2012 ett systerbolag med fäste i Göteborg och Stockholm, Precede Consulting, som kan stoltsera med två av Sveriges tre Certified Masters i Exchange.

Thelin Data AB, Skaragatan 33, 531 33 Lidköping, Tel: 0510-40 28 00, E-post: info@thelindata.se