Thelin Data har under Januari certifierat sig hos Cisco i Stockholm under två dagar. Detta gjordes av Claes Ehn och Mattias Larsson. Vi är nu fortsatt Cisco Select Certified Partner genom dessa certifieringar.