Identitetsstöld är den vanligaste orsaken till dataintrång, vilka kan vara både direkt skadliga och kostsamma för företag. Antalet identitetsstölder har de senaste åren ökat markant, och tyvärr ser trenden ut att hålla i sig. IT-säkerheten på ett företag är aldrig starkare än den svagaste länken, så med andra ord finns det en stor risk att enskilda personers misstag kan få allvarliga konsekvenser.

Som en del av ert IT-säkerhetsarbete rekommenderar vi multifaktorautentisering. Det används för att verifiera att den som försöker logga in verkligen är den person som den utger sig för att vara. Med MFA adderar man ytterligare en verifieringsmetod, så som t.ex. en mobiltelefon. Då behövs inte bara något man kan ta reda på (lösenordet) för att logga in, utan även något den rättmätiga användaren har (mobiltelefonen).

Enligt Microsofts egna studier blir kontot 99,9% mindre troligt att äventyras när MFA används.

Kontakta oss för mer information.

 

Källor: Thales, Microsoft