Under hösten 2022 firar Thelin Data 30 år och vi tänkte därför prata dåtid, nutid och framtid med några av nyckelpersonerna i vår organisation. Nu har det blivit dags för Jan-Eric Thelin, grundare av Thelin Data.


Hur började allt egentligen?

Efter att jag bott i Göteborg och utbildat mig på Chalmers Tekniska Högskola flyttade och min familj till Lidköping 1987. Familjen bestod då av mig och min dåvarande hustru Liselotte samt vår son Henrik. Senare föddes även vår dotter Ida.

Efter att som anställd ha arbetat med elektronik och mikroprocessorprogrammering under några år gick jag 1992 över till att arbeta med utbildning inom data och produktion av läromedel. Jag startade då i november 1992 Thelin Datautbildning som senare blev Thelin Data AB.

De första åren i slutet på 1990-talet var fokus mest på datautbildningar. Under dessa år utbildade vi tusentals personer inom data. Många från Lidköping, Götene, Vara och Skara fick sin grundläggande datautbildning av oss. Man skall komma ihåg att på 1990-talet var det långt ifrån alla hem där man hade en dator. Surfplattan och den smarta mobilen var ännu inte uppfunna.

I slutet av 1990-talet började vi även hjälpa företag med dataserviceinstallationer och support samt försäljning av datautrustning. Alltså det som fortfarande är vår huvudsyssla. Från 1992 fram till 2000 växte vi till 10 anställda. Några av de som först började arbeta hos oss är fortfarande kvar. Jari Rådman började 1995 och Mattias Hernlind 1997. Min son Henrik fick i tidiga år bekanta sig med datorer och började jobba i företaget 1999.

Utbildning med Thelin Datautbildning på 90-talet. Jari Rådman och Mattias Hernlind på personalaktivitet 1999.

Sedan 2009 är ju din son Henrik VD för bolaget. Vad är din roll i bolaget sedan dess?

Efter att Henrik tog över som VD 2009 har jag fortsatt hålla datautbildningar till företag. Jag har också drivit ett antal fristående projekt inom bl.a. affärssystem. Sedan finns jag med i bakgrunden som styrelseordförande och stöttar när så behövs. Datautbildningsverksamheten och produktionen av läromedel finns sedan ett antal år i Thelin Förlag, Handel och Konsult AB som är ett fristående bolag. I detta har jag idag min huvudsakliga verksamhet.

Vilka är de största skillnaderna mellan då (1992) och nu (2022)?

Oj, det är verkligen mycket som har ändrats! 1992 hade precis Windows 3.1 lanserats. Det var den första versionen av Windows som på allvar började användas på företagen. Många mindre företag som vi besökte i början och mitten av 1990-talet hade ingen, eller kanske bara en dator som då enbart användes till bokföringen. Webbsidor och mail användes knappt utanför universiteten och ännu inte av företag.

Som kuriosa kan nämnas att 1993 startade Sveriges första webbsida och 1994 skrev Carl Bildt ett mail till USA´s dåvarande president. Världens första mellan två regeringschefer. 1996 blev internet (i form av ett telefonmodem och ett webbläsarprogram) årets julklapp och 1998 startade hem-PC-reformen som möjliggjorde att anställda kunde köpa en PC dator genom sin arbetsplats med avdrag på skatten.

Några företag som vi började arbeta med på 1990-talet finns fortfarande kvar som kunder hos oss. Bland annat Fröjd & Wester (Fröjdia/Hydralid), Edward Hotell, Esska (Robert Schmitz AB), Karlqvist Smide, Svenska Foder och ViaCon.

Det har varit mycket givande och en stor förmån att under 30 år fått vara med och bidra till de lokala företagens utveckling. Detta genom att utbilda personalen och ge dem support samt förse företagen med datorer och IT-system för deras behov.

Jag är också mycket glad och stolt över att Henrik valde att engagera sig i Thelin Data. Det är med stor tillfredsställelse och mycket glädje som jag kan konstatera att bolaget expanderat och vuxit sig mycket starkt under hans ledning. Det är detta, tillsammans med vår fantastiska, kunniga och engagerade medarbetare, som möjliggjort våra 30 framgångsrika år.

Medarbetare på Thelin Data år 2000. Jan-Eric på mässan Skolforum 2003.