Skydda er mot morgondagens hot

Ransomware, bitlocker, phishing, spoofing… Termerna inom cyberattacker är många och det blir tyvärr allt vanligare att företag drabbas av både det ena och det andra.

För att undvika de omfattande skadorna som en cyberattack innebär för företag arbetar vi, tillsammans med våra kunder, med ett flertal säkerhetslager inom bland annat identitetsskydd, informationsskydd och enhetshantering. Allt för att garantera er IT-säkerhet.

IT-säkerhet för företag i alla storlekar

Vi vet att behoven kan se olika ut för olika kunder. Men oavsett företag är IT-säkerhet en fråga att prioritera och arbeta aktivt med för att undvika förödande konsekvenser. Vi har en bred kundbas med företag i alla storlekar och inom de flesta branscher – och har därmed rätt verktyg för att hjälpa er med IT-säkerheten.

MFA, backup, antivirus, brandväggar

Oavsett vad ni har, eller inte har, för lösningar idag hjälper vi gärna till att analysera er IT-säkerhet och hitta förbättringsområden. Vi har helhetslösningar som inkluderar allt ifrån MFA/conditional access till brandväggar och antivirus.