Thelin Data har givetvis skrivit under Microsoft Partner Pledge. De fyra grundpelare som utgör initiativet är:

 • Mångfald
  Ett löfte om att sträva efter att utveckla en mer inkluderande arbetskraft genom att exempelvis synliggöra befintliga jämställhets- och jämlikhetsutmaningar, jobba för mer inkluderande rekryteringsprocesser samt arbeta för en stark representation i samtliga nivåer inom organisationen.
 • Hållbarhet
  Ett löfte om att bistå i att nå de svenska klimatmålen genom att bland annat främja innovativa lösningar, integrera hållbarhetsarbetet i strategiska partnerskap samt öka transparensen kring egna CO2-utsläpp.
 • Digital kompetens
  Ett löfte om att utveckla en arbetskraft med starkare digital kompetens genom att till exempel säkerställa de anställdas möjligheter att utöka sina kvalifikationer samt erbjuda lärlingstjänster och praktikplatser till studenter och arbetssökande.
 • Utveckling av ansvarsfulla och etiska AI-lösningar
  Ett löfte om att hjälpa till att utveckla artificiell intelligens med fokuset att alltid sätta människans perspektiv i centrum, som gör samhället till en bättre plats och är i linje med AI-designprinciper som grundar sig på tydlighet, ansvar, rättvisa och etik.

Genom att skriva under Microsoft Partner Pledge hoppas vi kunna vara en del av tech-Sverige som bidrar till att stärka den digitala kompetensen i Sverige, stödja den etiska och ansvarsfulla utvecklingen av AI-lösningar, bidra till en diversifierad och inkluderande arbetsplats samt vara med i omställningen till en mer hållbar framtid för Sverige.