Källor uppger att Microsoft släppt en Technical Preview av nästa Office-version kallad Office 16.

Förhandsversionen har skickats ut till testpersoner och partners. Av det som har framkommit handlar det inte om några större förändringar men det finns en hel del mindre förbättringar och funktioner.

I Office Online finns det en hjälpfunktion som troligtvis kommer att integreras i Office 16 skrivbordsversion.
Den ger användaren hjälp i form av en sökruta som finns tillgänglig lägst upp i programmet.
Hjälpen fungerar på ett liknande sätt som Clippy, det lilla gemet som fanns i Office 97-2003 fast man slipper den animerade figuren.
Istället visas bara en enkel glödlampa som indikerar att funktionen är tillgänglig.

I sökrutan kan man skriva raka frågor som ”Hur infogar jag bilder?” Den är också en hjälp för att upptäcka nya funktioner i Office.

Office 16 kommer även med ett nytt Svart tema då detta har efterfrågats under en längre period. Det vita temat är dock fortfarande standard.

Automatisk bildrotation och förbättrad Mail-Synk i Outlook är exempel på förbättringar.
Outlook kommer nu att stödja möjligheten att begränsa tidsspannet på hämtade mail från 3 – 14 dagar, man kommer givetvis kunna synka hela sin mail som tidigare.

Källa- IDG